นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เผยเบื้องหลัง”เก้าอี้พระที่นั่ง”

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา ได้เล่าถึงความรู้สึกย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่16 มี.ค.2501 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ ที่ว่าการอำเภอสา อ.เวียงสา จ.น่าน  ว่า ในครั้งนั้นตนเองยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุประมาณ 12-13 ปี ได้ถูกมอบหมายให้เป็นหัวหน้าลูกเสือ

Continue reading

วิธีดูแลสุขภาพจิต รับมือภาวะโศกเศร้า

“สุขภาพจิตใจ” ถือเป็นสิ่งสำคัญ ณ ช่วงเวลานี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” จึงขอนำบทเรียนจากนานาชาติที่พึงกระทำมาเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิด ให้เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะความโศกเศร้า ได้แก่ 1.ช่วยให้ประชาชนได้โอกาสได้แสดงออกให้มากที่สุดผ่านกรรมวิธีกรรมของทั้งรัฐ ทุกศาสนาและชุมชนท้องถิ่น เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ และพิธีกรรมต่างๆ แต่ละศาสนา2.ส่งเสริมให้บุคคลแสดงความรู้สึกส่วนตัว ที่มีต่อพระประมุขได้ เช่น การเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องความประทับใจที่มีต่อพระราชชกรณียกิจของในหลวง

Continue reading

แม่กลางหลวง

ชมความงดงามแห่งวิถีชีวิตแห่งขุนเขาและนาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง อันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชั้น 3 บนดอยอินทนนท์ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน โดยมีจำนวนครัวเรือนในแต่ละกลุ่มบ้านประมาณ 60 – 80 ครัวเรือน และเมื่อมาเยือนบ้านแม่กลางหลวงแล้ว คุณต้องชมทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันได โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ที่นี่จะเขียวขจีไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ

Continue reading

‘จิตสำนึก’ กับทิศทางของบ้านเมือง

‘สร้างสำนึกพลเมือง” ร่วม ‘รับผิดชอบสังคม” ดูจากท้องถิ่น-ชุมชน ก็ ‘สะท้อนในภาพรวม” ยุคที่ ‘ปฏิรูป-หน้าที่-สิทธิ” ในไทยกำลังฮอต เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า “ประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ผล ออกมาคือ “ผ่าน” ซึ่งจากนี้ก็ต้อง “ตามดูการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ” ขณะที่เรื่องของ ‘สิทธิและหน้าที่พลเมือง”ซึ่งก็ย่อมต้องมีการบรรจุอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยคง ‘ต้องให้ความสนใจ” โดยก่อนหน้าที่จะมีการลงประชามติวันที่ 7 ส.ค. ก็เคยมีการชูเรื่องนี้ไว้ ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคนไทยการกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ทำให้สิทธิเป็นจริง

Continue reading